Water tanks, stoves, hand washing and land care in Tanzania - 2

By Liana

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

Alempana suomeksi

Water & Hygiene, Land & Firewood

Water is the basis of life. If you are farming and trying to make a living from land, water determines what you can do. At home or at school, water is needed for drinking, preparing food and keeping clean. Even something as simple as growing a tree - for firewood, perhaps - needs water.

In the dry lowlands around Kilimanjaro in northern Tanzania many people live and struggle with the water challenge. There is very little organised water supply so everyone depends on rain. The rain is limited to two short wet seasons. When it comes it can be destructively heavy - fields get washed away. But a few days later there is again a shortage of water and children carry it to school and farms dry up.

Cutting trees for firewood adds to the environmental problems. The traditional cooking fires use firewood inefficiently. Firewood is collected from bushlands from where all bigger trees have already been felled. And there is no tradition of replanting.

Making a difference

Liana and partners in Tanzania have, over the last 14 years, found that it is possible to help with these problems using simple, effective and locally provided means. The team of builders that was trained in Liana's initial project is still committed, is expanding and is eager to continue.

A tank to capture and store rainwater can provide much of a school's water needs. An efficient, smokefree stove makes cooking cleaner, healthier and use much less wood. School hand washing facilities help with basic hygiene. Water recycled from washing can irrigate a tree nursery and growing trees. It works!

So far in 2019 (Sept):

 • Seven schools have had a proper stove built so firewood usage has dropped by 50 to 75%.
 • In these schools about 1700 children have seen what difference it makes to use a proper stove compared to the three-stone fire: no more indoor smoke, less firewood used, quicker cooking, a safer kitchen.
 • About 500 more children got water at their school so they don’t need to carry it there every day.
 • In four more schools about 1000 children got a hand washing place near toilets for the first time in their lives. These schools also received posters and an info sheet about the importance of hand hygiene for health.
 • Schools have started to grow trees using water recycled from washing.

Find out more about all this work by reading the regular Liana blogs.

The work continues and expands

These very positive results with tanks, stoves, hand washing and tree planting are in Rombo District of Tanzania. There is a demand to do more there and to expand to new areas. There is an endless line of needy schools. In 2019 we have continued to work in Rombo but also in Mabogheni ward in Moshi Rural District.

In addition, one community has started to reverse the severe degradation of their fields caused by heavy rain removing soil and creating gullies. The idea is to protect the land, keep the water where it can be used for crop production and rehabilitate the gullies. Methods of doing this have been demonstrated but it requires expertise and hard, collective effort to put them into practice. After the terracing work and gully rahabilitation of early 2019 a group of farmers know what it takes to do this.

Make it happen

The holdup in bringing these simple solutions to more communties is also simple: money.

So far in 2019, individuals have contributed more than 3500 Euros through Liana to build tanks, stoves and handwashing facilities. All of this is being used for work on the ground in Tanzania, none of it for administration.

In addition, Liana received a small grant of 2000 Euro to start the work with one community on land rehabilitation, that is, stopping erosion gullies and helping farmers terrace their land. We have no other institutional support or core funders. All the work is supported by these modest but important contributions.

Though built locally, a 30,000 litre tank does not come cheap. The costs are materials, plus transport and the builders' time. Schools contribute about 15% of the cost to demonstrate commitment.

 • If we can raise another 1000 Euros then we have enough for a tank.
 • 200 Euros plus 15% from the school pays for a stove.
 • 50 Euros plus 25% from the school pays for two hand washing facilities, one near girls' the other near boys' toilets.

The main costs of land rehabilitation are materials, tools, and time from local trainers. The hard labour is provided by communities.


Thank you for joining us in this effort

As a small thank you and recognition of your support, your name will be put on the tank or stove you support. We will send you a picture of the finished construction, along with newsletters and pictures on land restoration work.

If you want more information about this campaign or other work of Liana then please look at the website or contact us.


In Finnish...

Vesi & Hygienia, Maa & Polttopuu

Vesi on elämän perusta. Jos olet viljelijä ja yrität saada toimeentulosi maasta, vesi määrää suurelta osalta mitä voit tehdä. Kotona tai koulussa, vettä tarvitaan juomiseen, ruuanlaittoon ja puhtaana pysymiseen. Niinkin yksinkertainen asia kuin puun istutus – vaikkapa polttopuuksi – vaatii vettä.

Kuivilla alangoilla Kilimanjaron juurella Pohjois-Tansaniassa monet elävät jatkuvasti veden vähyyden tuoman haasteen kanssa. Alueella on hyvin vähän järjestettyä vesihuoltoa, joten elämä on riippuvaista sateista. Sateet taas rajoittuvat kahteen lyhyeen sadeaikaan. Kun sade sitten tulee, se on usein niin rajua, että se vie mennessään peltojen mullat. Muutaman päivän päästä on taas vesipula ja lapset kantavat vettä kouluun ja viljelysmaat kärsivät kuivuudesta.

Puiden hakkaaminen polttopuuksi lisää ympäristöongelmia. Perinteiset keittotulet käyttävät suuret määrät polttopuuta. Polttopuu kerätään pensasmailta, joista kaikki isot puut on jo hakattu. Eikä alangoilla ole totuttu istuttamaan puita.

Mutta ongelmiin on ratkaisuja

Liana kumppaneineen on viimeisen neljäntoista vuoden aikana löytänyt yksinkertaisia, tehokkaita ja paikallisin voimin toteutettuja ratkaisuja näihin ongelmiin. Rakentajatiimi, joka koulutettiin jo Lianan ensimmäisissä hankkeissa on edelleen sitoutunut ja innokas, ja se laajenee kun uusia henkilöitä koulutetaan.

Vesitankki, joka kerää sadeveden katoilta, voi täyttää suuren osan koulun vesitarpeesta. Tehokas savupiipullinen hella tekee keittämisestä puhtaampaan ja terveellisempää, ja se kuluttaa mahdollisimman vähän polttopuuta. Koulujen käsienpesupaikat auttavat perushygieniassa. Pesuvesien kierrättäminen mahdollistaa taimitarhan kastelemisen ja puiden istuttamisen. Se toimii!

Tähän menessä vuonna 2019 (syyskuu):

 • Seitsemän koulua on rakentanut kunnon hellan, joten näiden koulujen polttopuun käyttö väheni 50-75%
 • Näissä kouluissa noin 1700 lasta on nähnyt muutoksen minkä kunnon hella saa aikaan verrattuna kolmen kiven keittotuleen: ei savua keittiössä, polttopuuta kuluu vähemmän, nopeampi keittoaika, turvallisempi keittiö.
 • Noin 500 lasta sai vesitankin kouluun, joten heidän ei tarvitse kantaa vettä joka aamu koulumatkallaan
 • Neljässä koulussa noin 1000 lasta on saanut käsienpesupaikan vessojen lähelle ensimmäistä kertaa elämässään. Nämä koulut saivat myös julisteita ja infopaketin käsihygienian tärkeydestä terveydelle.
 • Kouluissa on alettu kasvattaa puita käyttäen kierrätettyä pesuvettä

Lue lisää tältä blogisivustolta.

Työ jatkuu ja laajenee

Positiiviset tulokset vesitankeista, helloista, käsienpesusta ja taimista ovat Pohjois-Tansanian Rombosta. Tarvetta on vielä Rombossakin, mutta haluamme siirtyä myös uusille alueille. Tarvitsevia kouluja on loputtomiin. Vuonna 2019 olemme jatkaneet Rombossa, mutta myös Moshin Maboghenissa.

Näiden lisäksi yksi yhteisä on nyt aloittanut viljelymaidensa maaperän eroosion pysäyttämisen. Rankat sateet huuhtovat pintamullan mennessään ja kaivertavat rotkoja. Tarkoitus on pitää multa pelloilla ja imeyttää sadevesi pellon syviin multakerroksinterassein terassoimalla pellot, ja korjata rotkot. Metodit ovat hyvin tunnettuja, mutta käytännön toteutus vaatii tietoa ja taitoa, ja yhteisön yhteisen työskentelyn onnistuakseen. Kevään 2019 terassointityön ja rotkon patoamisen seurauksena viljelijät ovat saaneet tietoa siitä, mitä onnistumiseen tarvitaan.

Mitä voin tehdä?

Syy sille, ettei näitä yksinkertaisia ratkaisuja ole vielä voitu viedä useammille kouluille ja yhteisöille on myös yksinkertainen: raha.

Tähän mennessä vuonna 2019 yksittäiset lahjoittajat ovat lahjoittaneet 3500 euroa Lianan kautta vesitankkeihin, helloihin ja käsienpesupaikkoihin. Kaikki tämä käytettiin työhönTansaniassa, ei yhtään hallintoon.

Lisäksi Liana sai 2000 euron apurahan aloittaakseen työn yhden yhteisön parissa viljelymaiden eroosiotuhojen korjaamiseksi. Käytännössä tämä on eroosiorotkojen patoamista ja viljelijöiden opastamista viljelymaiden terrassoinnissa. Meillä ei ole mitään muuta julkista tukea. Kaikki työ tehdään näiden määriltään ehkä vaatimattomien mutta hyvin tärkeiden lahjoitusten avulla.

Vaikka vesitankit ovatkin paikallisesti rakennettuja, ne eivät ole halpoja. Hinta koostuu materiaaleista, materiaalien kuljetuksesta ja rakentajien työkustannuksista. Koulut kattavat 15% hinnasta osoittaakseen sitoutumisensa.

 • Jos me keräämme 1000 euroa, koossa on tarpeeksi yhtä vesitankkia varten.
 • 200 euroa plus koulun maksama 15% riittää hellan rakentamiseen.
 • 50 euroa plus koulun 25% riittää kahteen käsienpesupaikkaan, yksi tyttöjen ja toinen poikien vessojen läheisyyteen.

Kustannukset viljelymaiden eroosiotuhojen korjaamisessa koostuvat materiaaleista, työkaluista ja paikallisten kouluttajien ajasta. Kovan fyysisen työn tekevät viljelijät itse.

Kiitos, että liityt joukkoomme auttamaan

Pienenä kiitoksen osoituksena ja tunnustuksena saat nimesi rahoittamaasi vesitankkiin tai hellaan. Lähetämme sinulle myös kuvan valmiista tankista tai hellasta, ja uutiskirjeitä ja kuvia.

Jos haluat lisäinformaatiota tästä kampanjasta tai Lianan työstä, katso nettisivujamme tai ota yhteyttä.

  {{ giver.full_name}}

  {{ giver.created_at }}
  {{ currencyConversion(giver.currency) }}

  {{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


  Offline donation

Team Members

Ric Coe

Eija Soini

Loading...