Water tanks, stoves, hand washing and land care in Tanzania - 2

By Liana

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

Alempana suomeksi

Water & Hygiene, Land & Firewood

Water is the basis of life. If you are farming and trying to make a living from land, water determines what you can do. At home or at school, water is needed for drinking, preparing food and keeping clean. Even something as simple as growing a tree - for firewood, perhaps - needs water. 

In the dry lowlands around Kilimanjaro in northern Tanzania many people live and struggle with the water challenge. There is very little organised water supply so everyone depends on rain. The rain is limited to two short wet seasons. When it comes it can be destructively heavy - fields get washed away. But a few days later there is again a shortage of water and children carry it to school and farms dry up.

Cutting trees for firewood adds to the environmental problems. The traditional cooking fires use firewood inefficiently. Firewood is collected from bushlands from where all bigger trees have already been felled. And there is no tradition of replanting. 

Making a difference

Liana and partners in Tanzania have, over the last 14 years, found that it is possible to help with these problems using simple, effective and locally provided means. The team of builders that was trained in Liana's initial project is still committed, is expanding and is eager to continue. 

A water tank of 30,000 liters to capture and store rainwater can provide much of a school's water needs for several months per year. These months children don't need to carry water to school. 

An efficient, smokefree stove makes cooking cleaner and the school kitchen smoke-free, uses 50-75% less wood than the traditional three-stone fire, and makes cooking quicker and safer.

School hand washing facilities help with basic hygiene. Posters that explain the importance of hand hygiene in preventing infectious diseases motivate children to wash their hands before eating and after toilet. Children eat by fingers in Tanzania. 

Water recycled from hand washing and school kitchen can irrigate a tree nursery and growing trees. School yards are often very eroded with very little vegetation, let alone trees grown for firewood. 

It works!

Find out more about all this work by reading the regular Liana blogs. 

And have a look at this map to see which schools we have already helped.

The work continues and expands

There is an endless line of needy schools. In 2020 we have continued to work in Rombo but also in Mabogheni ward in Moshi Rural District and in Mwanga District.

In addition, one community has started to reverse the severe degradation of their fields caused by heavy rain removing soil and creating gullies. The idea is to protect the farmland and its moisture by terraces and rehabilitate the gullies by checkdams.  Methods of doing this have been demonstrated but it requires expertise and hard, collective effort to put them into practice. After the terracing work and gully rahabilitation of early 2019 a group of farmers know what it takes to do this.

Have a look at the before and after photos of the gully that was rehabilitated. With the help of checkdams the gully has filled up by 1.5 meters of soil and trees and elephant grass now flourish in it. 

Make it happen

The holdup in bringing these simple solutions to more communties is also simple: money.

So far individuals have contributed funds through Liana to build tanks, stoves and handwashing facilities. And we have received two small grants in 2018 and 2019, one for the land rehabilitation work and the other to assist two schools. All of this is being used for work on the ground in Tanzania, none of it for administration. We have no other institutional support or core funders. All the work is supported by these modest but important contributions.

Though built locally, a 30,000 litre tank does not come cheap. The costs are materials, plus transport and the builders' time.  Schools contribute about 15% of the cost to demonstrate commitment.

 • If we can raise another 1000 Euros then we have enough for a tank.
 • 200 Euros plus 15% from the school pays for a stove.
 • 50 Euros plus 25% from the school pays for two hand washing facilities, one near girls' the other near boys' toilets.

The main costs of land rehabilitation are materials, tools, and time from local trainers. The hard labour is provided by communities. 


Thank you for joining us in this effort

As a small thank you and recognition of your support, your name will be put on the tank or stove you support.  We will send you a picture of the finished construction, along with newsletters and pictures on land restoration work.

If you want more information about this campaign or other work of Liana then please look at the website or contact us.


In Finnish...

Vesi & Hygienia, Maa & Polttopuu

Vesi on elämän perusta. Jos olet viljelijä ja yrität saada toimeentulosi maasta, vesi määrää suurelta osalta mitä voit tehdä. Kotona tai koulussa, vettä tarvitaan juomiseen, ruuanlaittoon ja puhtaana pysymiseen. Niinkin yksinkertainen asia kuin puun istutus – vaikkapa polttopuuksi – vaatii vettä.

Kuivilla alangoilla Kilimanjaron juurella Pohjois-Tansaniassa monet elävät jatkuvasti veden vähyyden tuoman haasteen kanssa. Alueella on hyvin vähän järjestettyä vesihuoltoa, joten elämä on riippuvaista sateista. Sateet taas rajoittuvat kahteen lyhyeen sadeaikaan. Kun sade sitten tulee, se on usein niin rajua, että se vie mennessään peltojen mullat. Muutaman päivän päästä on taas vesipula ja lapset kantavat vettä kouluun ja viljelysmaat kärsivät kuivuudesta.

Puiden hakkaaminen polttopuuksi lisää ympäristöongelmia. Perinteiset keittotulet käyttävät suuret määrät polttopuuta. Polttopuu kerätään pensasmailta, joista kaikki isot puut on jo hakattu. Eikä alangoilla ole totuttu istuttamaan puita.

Mutta ongelmiin on ratkaisuja

Liana kumppaneineen on viimeisen neljäntoista vuoden aikana löytänyt yksinkertaisia, tehokkaita ja paikallisin voimin toteutettuja ratkaisuja näihin ongelmiin. Rakentajatiimi, joka koulutettiin jo Lianan ensimmäisissä hankkeissa on edelleen sitoutunut ja innokas, ja se laajenee kun uusia henkilöitä koulutetaan. 

Vesitankki, joka kerää sadeveden katoilta, voi täyttää suuren osan koulun vesitarpeesta useamman kuukauden ajan vuodesta. Niinä kuukausina lasten ei tarvitse kantaa vettä kouluun. 

Tehokas savupiipullinen hella tekee keittämisestä puhtaampaa ja koulun keittiöstä savuttoman. Se kuluttaa polttopuuta 50-75% vähemmän kuin perinteinen kolmen kiven keittopaikka, ja tekee keittämisestä nopeampaa ja turvellisempaa. 

Koulujen käsienpesupaikat auttavat perushygieniassa. Julisteet, jotka selittävät käsihygienian tärkeyttä tartuntatautien ehkäisyssä motivoivat lapsia pesemään kätensä ennen ruokaa ja vessan jälkeen. Tansaniassa syödään sormin. 

Pesuvesien kierrättäminen mahdollistaa taimitarhan kastelemisen ja puiden istuttamisen. Koulun pihat ovat useimmiten paljaita kasvillisuudesta, saati sitten, että koululla kasvatettaisiin puita polttopuutarpeeseen. 

Se toimii!

Lue lisää tältä blogisivustolta. Katso tästä kartasta koulut joita olemme jo auttaneet. 

Työ jatkuu ja laajenee

Tarvitsevia kouluja on loputtomiin. Vuonna 2020 olemme jatkaneet Rombossa, mutta myös Moshin Maboghenissa ja Mwangan piirikunnassa. 

Näiden lisäksi yksi yhteisö on nyt aloittanut viljelymaidensa maaperän eroosion pysäyttämisen. Rankat sateet huuhtovat pintamullan mennessään ja kaivertavat rotkoja. Tarkoitus on pitää multa pelloilla ja imeyttää sadevesi pellon syviin multakerroksinterassein terassoimalla pellot, ja korjata rotkot patoamalla ne. Metodit ovat hyvin tunnettuja, mutta käytännön toteutus vaatii tietoa ja taitoa, ja yhteisön yhteisen työskentelyn onnistuakseen. Kevään 2019 terassointityön ja rotkon patoamisen seurauksena viljelijät ovat saaneet tietoa siitä, mitä onnistumiseen tarvitaan.  

Mitä voin tehdä?

Syy sille, ettei näitä yksinkertaisia ratkaisuja ole vielä voitu viedä useammille kouluille ja yhteisöille on myös yksinkertainen: raha. 

Tähän mennessä yksittäiset lahjoittajat ovat lahjoittaneet Lianan kautta vesitankkeihin, helloihin ja käsienpesupaikkoihin. Sen lisäksi Liana on saanut kaksi pientä avustusrahoitusta vuosina 2018 ja 2019, toisen eroosion vastaiseen työhön, toisen kahden koulun avustamiseen. Kaikki tämä käytettiin työhönTansaniassa, ei yhtään hallintoon. Meillä ei ole mitään muuta julkista tukea. Kaikki työ tehdään näiden määriltään ehkä vaatimattomien mutta hyvin tärkeiden lahjoitusten avulla.

Vaikka vesitankit ovatkin paikallisesti rakennettuja, ne eivät ole halpoja. Hinta koostuu materiaaleista, materiaalien kuljetuksesta ja rakentajien työkustannuksista. Koulut kattavat 15% hinnasta osoittaakseen sitoutumisensa. 

 • Jos me keräämme 1000 euroa, koossa on tarpeeksi yhtä vesitankkia varten.
 • 200 euroa plus koulun maksama 15% riittää hellan rakentamiseen.
 • 50 euroa plus koulun 25% riittää kahteen käsienpesupaikkaan, yksi tyttöjen ja toinen poikien vessojen läheisyyteen.  

Kustannukset viljelymaiden eroosiotuhojen korjaamisessa koostuvat materiaaleista, työkaluista ja paikallisten kouluttajien ajasta. Kovan fyysisen työn tekevät viljelijät itse. 

Kiitos, että liityt joukkoomme auttamaan

Pienenä kiitoksen osoituksena ja tunnustuksena saat nimesi rahoittamaasi vesitankkiin tai hellaan. Lähetämme sinulle myös kuvan valmiista tankista tai hellasta, ja uutiskirjeitä ja kuvia

Jos haluat lisäinformaatiota tästä kampanjasta tai Lianan työstä, katso nettisivujamme tai ota yhteyttä.

  {{ giver.full_name}}

  {{ giver.created_at }}
  {{ currencyConversion(giver.currency) }}

  {{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


  Offline donation

Team Members

Ric Coe

Eija Soini

Loading...