The Savior's Home - Part II / Oρφανοτροφείο 'Ο Σωτήρ' ΙΙ

By Stefani Petratou

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

The Orphanage

EN: O Sotir (The Savior) Orphanage is located on the island of Kefalonia, Greece. It currently houses 20 children & young adults, aged 4 to 20.
The building is 100 years old, and in GREAT need of repairing and refurbishing!
The Orphanage receives NO Government funding.

----

 • GR: Το ορφανοτροφείο
  To Ορφανοτροφείο'Ο Σωτήρ' βρίσκεται στο νησί της Κεφαλονιάς. Στεγάζει σήμερα 20 παιδιά και νέους, ηλικίας 4 έως 20 ετών. Το κτήριο είναι 100 ετών και είναι σε μεγάλη ανάγκη επισκευής και ανακαίνισης.
  Το Ορφανοτροφείο δεν λαμβάνει ΚΑΜΙΑ χρηματοδότηση από την κυβέρνηση.

They need our help!

ΕΝ: One of their most urgent needs right now is bathroom refurbishing. The current ones have:
- leaking toilets,
- broken tiles,
- moldy walls,
- rusty pipes, and
- sewage & drainage problems

----

 • GR: Χρειάζονται την βοήθεια μας!
  Μια από τις πιο επείγουσες ανάγκες τους τώρα είναι η ανακαίνιση των μπάνιων. Υπάρχουν:
  - Προβλήματα με το αποχετευτικό σύστημα
  - Σπασμένα πλακάκια
  - Μουχλιασμένοι τοίχοι
  - Σκουριασμένοι σωλήνες
  - Διαρροές

Here’s what we’re doing about it

EN: My sister Aline and I have decided to start an ambitious fundraiser to repair the bathrooms, on both the Ground floor and First floor.
Because the Orphanage lives on donations alone, we know that the only way to get the bathrooms fixed is by raising awareness, raising the necessary funds and carrying out the works with the help of local engineers, plumbers and electricians.

----

 • GR: Ο στόχος μας και η υλοποίηση του
  Η αδελφή μου Αλίν και εγώ αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα φιλόδοξο έρανο για να επισκευάσουμε τα μπάνια!
  Επειδή το Ορφανοτροφείο ζει μόνο από δωρεές, γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να φτιάξουμε τα μπάνια είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, η αύξηση των απαραίτητων πόρων και η εκτέλεση/υλοποίηση των εργασιών με τη βοήθεια όλων των τοπικών συνεργείων.

Our fundraising needs

EN: With the help of amazing people from all around the world, we have managed to completely demolish and rebuild the bathrooms on the First Floor. Here are some images of their new bathrooms!!!

We are now (January 2020) starting the refurbishment of the Ground Floor bathrooms. If you are willing to help, you still can!!

 • GR: Συγκέντρωση αναγκαίων πόρων
  Με τη βοήθεια καταπληκτικών ανθρώπων από όλο τον κόσμο καταφέραμε να κατεβαθίσουμε πλήρως τα μπάνια του Πρώτου ορόφου και να τα ανοικοδομήσουμε. Εδώ θα βρείτε μερικές φωτογραφίες των καινούργιων τους μπάνιων!!!

  Αυτή τη στιγμή (Ιανουάριος 2020) ξεκινάμε την ανακαίνιση των μπάνιων του Ισογείου. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια μας αυτή, και να αλλάξετε την ζωή των παιδιών που το έχουν τόσο ανάγκη, μπορείτε ακόμα!!!


You can join us! : )

ΕΝ: Would you like to become part of this great project? Together we can improve these children's living conditions forever!

Please press on the link above, and donate the amount that you feel is right in your heart. Honestly, every little help counts! <3

(In order not to be charged by Chuffed.org for your donation, when pressing “Donate Now” under “Thanks for tipping” choose “Other” and type-in 0 Euros).

----

 • GR: Γίνε και εσύ μέρος της προσπάθειας! : )
  Θα θέλατε και εσείς να γίνετε μέλος αυτού του μεγάλου έργου; Μαζί θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των παιδιών για πάντα!

  Πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο και προχωρήστε στην δωρεά σας.
  Ειλικρινά, κάθε μικρή βοήθεια μετράει! <3

  (Για να μην χρεωθείτε από την Chuffed.org για τη δωρεά σας, πατώντας "Δωρεά τώρα" στο πιο κάτω επιλέξτε "Άλλο" και πληκτρολογήστε 0 Ευρώ).

Thank you SO MUCH in advance!

ΕΝ: Please don't hesitate to contact us for ANY further information you may need! We would love to hear from you!

We will keep you updated on the progress of the project through Chuffed, Facebook and email if you wish.

Stefani & Aline Petratou
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/thesaviorshome/
Website: http://www.thesaviorshome.com/

----------

 • GR: Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων!!
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε! Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε από εσάς!

  Θα σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου μέσω του Chuffed, του Facebook και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το επιθυμείτε.

  Στεφάνι & Αλίν Πετράτου
  Email: [email protected]
  Facebook: https://www.facebook.com/thesaviorshome/
  Website: http://www.thesaviorshome.com/

  {{ giver.full_name}}

  {{ giver.created_at }}
  {{ currencyConversion(giver.currency) }}

  {{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


  Offline donation

Team Members

Stefani Petratou

Aline Petratou

Loading...