Pomozite Fondaciji Raymond Nicolet Trust da promeni život dece u Srbiji

By The Raymond Nicolet Trust

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

Fondacija Raymond Nicolet Trust je registrovana dobrotvorna organizacija (Charity number 1185870) čija je misija da unapredi obrazovne perspektive dece i studenata u Srbiji i pruži im najbolje mogućnosti u životu.

Naš osnovni cilj je pružanje finansijske podrške za nabavku školske opreme kao i za uređenje i održavanje zgrada obrazovnih ustanova.

Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da ponudimo i specijalizovanu obuku nastavnika, online kurseve, stipendije i razmenu učenika između škola u različitim zemljama.


Svi ljudi koji rade za Trust su volonteri i osim nekih manjih i bitnih tekućih troškova (web stranica / reklama), sav naš prihod ide za podršku ostarivanju naših ideja. Trust je odlučan da administrativne troškove svodi na najniži minimum. Sve pravne i finansijske usluge pokrivaju članovi volonterskih timova.


TWITTER: @NICOLETTRUST, FACEBOOK: @RAYMOND NICOLET TRUST, INSTAGRAM:@RN_TRUST, LINKEDIN: @RAYMOND NICOLET TRUST

Pogledajte više intervjua na: Radio Television of Vojvodina (RTV 1) documentary, Happy TV interview, Pancevo RTV interview, TV Srece Sombor interview.

Izjava za štampu britanskog dnevnog lista, The Cambridge News, maj 2019.

Saopštenje za štampu srpskog dnevnog lista, Ilustrovana Politika, mart 2019.

Saopštenje za javnost francuskog dnevnog lista, L'Est Républicain, avgust 2019.

Pogledajte još saopštenja za štampu.

-Projekat 1: Dom za decu i omladinu Miroslav Antić-Mika u Somboru

Ovaj dom je državna ustanova koja sedam dana u nedelji brine o deci i mladim ljudima bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Osnovni zadaci ove Ustanove su pružanje zdravstvene zaštite, moralne podrške, socijalne i emocionalne sigurnosti, obrazovanja i sve ostale podrške neophodne za pravilan razvoj. Osoblje čini 9 nastavnika i 2 socijalna radnika.

Više informacija i fotografija na: Dom za decu i omladinu Miroslav Antić-Mika u Somboru


-Projekat 2: Centar Vuk Karadžić u Somboru

Centar je osnovan 1. aprila 1974. godine. Njegova škola zapošljava 60 nastavnika, od kojih je 40 specijalizovano za decu sa posebnim potrebama.

Oni se brinu i za omladinu i za odrasle sa različitim poteškoćama, od rođenja do 50 godina.

U samom Centru se edukuje 150 dece sa posebnim potrebama i dodatnih 150 integrisanih u lokalne škole.

Aktivnosti uključuju psihometrijsku reedukaciju, govorno-jezičku terapiju, senzornu integracionu terapiju, kao i rehabilitaciju za decu sa oštećenjima i slabovidima.

Više informacija i fotografija na: Centar Vuk Karadžić u Somboru


-Projekat 3: Škola Jovan Jovanović Zmaj u Pančevu

Ova ustanova je najstarija osnovna škola u Pančevu. Osnovan je 1890. godine i od tada je obrazovanje glavna svrha rada.

Škola zapošljava 45 nastavnika koji trenutno obrazuju 612 dece od 7 do 14 godina koja ovde pohađaju nastavu.

Svake godine mali maturanti postižu nadprosečne rezultate na nacionalnom nivou i uspevaju da se upišu u srednju školu po svom osnovnom izboru.

Više informacija i fotografija na: Škola Jovan Jovanović Zmaj u Pančevu


Lako su ove institucije smeštajno sigurne, sa obezbeđenim sredstvima od strane države, one svojim sadržajima i nastavnim planovima zaostaju za modernim standardima samog obrazovanja, te je i nastavnicima i učenicima je potrebno naše ohrabrivanje i pomoć u ispunjenju tih standarda.


Fondacija Raymond Nicolet Trust treba hitno da prikupi:

- 4000 funti za Projekat 1 za kupovinu sportske opreme za slabo opremljeno školsko igralište koje deca koriste za svoje sportske aktivnosti. Većina dece tamo živi tokom cele godine, to je jedini spoljni objekat koji imaju za slobodno vreme i sport.


- 10.000 funti za Projekat 2 koji će zameniti trenutni kombi koji je star 20 godina i nepouzdan. Kombi je važan za prevoz dece i obroka između dve glavne škole i vanjskih sportskih događaja.


- 4000 funti za Projekat 3 za obnovu IT kabineta (kupovinu računarskih stolova i stolica za učenike i nastavnike) i obnavljanje biblioteke (kupovinu novog nameštaja, policai stolova). Potreba za potpuno funkcionalnim informatičkim sistemom u školi je još važnija sada sa trenutnom pandemijom, a i u budućnosti.


"Stolice i stolovi su stari preko 30 godina, a 20 računara nije u funkciji i takođe su stari preko 10 godina. Novac će nam omogućiti da obnovimo obe učionice i potpuno transformišemo radno okruženje za decu i nastavnike", objašnjava g. Marković, direktor škole Jovan Jovanović Zmaj.

Trust je već donirao 2000 funti Centru Vuk Karadzić u januaru 2020. godine za kupovinu IT opreme. Ostale donacije Trust-a ovim ustanovama već su privukle lokalnu podršku i interesovanje medija. Trust ima direktan kontakt sa ovim ustanovama i zna da će novac biti dobro potrošen.

U skladu sa pravilima, sredstva prikupljena kroz ovu kampanju biće usklađena sa Inicijativom za zajednice EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) do najviše 50.000 EUR.

Inicijativa za zajednicu EBRD-a je program posvećen pružanju podrške osoblju koje je angažovano sa lokalnim organizacijama koje pomažu zajednicama u zemljama EBRD-a.


Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) osnovana je 1991. godine kako bi pomogla izgradnju nove, post-Hladnoratovske ere u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Od tada ona igra istorijsku ulogu i stiče jedinstvenu stručnost u podsticanju promena u regionu - i šire - uloživši više od 140 milijardi evra u ukupno preko 5.600 projekata.    {{ giver.full_name}}

    {{ giver.created_at }}
    {{ currencyConversion(giver.currency) }}

    £{{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


    Offline donation

Team Members

Christine Hilcenko

Aamna Seghers

Adelina Hadzhiyska

Alan Kasongo

Aleksandra Vancevska

Amanda Shortman

Anne Pajon

Ardjuna Seghers

Fabienne Stein

Gorana Sipetic

Jadranka Dervisevic Kitaric

Jelena Dumic

Katerina Manousi

Li Jin

Ljubomir Ivanov

Marie-Laure Moniatte

Mark Haggard

Monika Okregicka-Mazur

Natalia Hilcenko

Nenad Maverick Popovic

Sinisa Stricevic

Spiros Sarafidis

Tara Taubman-Bassirian

Vassilis Kargas

Yacine Ghendir

Zoran Kovacic

Zorana Ivanov

Loading...