Bringing together Water, Food and Education in dryland Tanzania

By Liana

Campaign Completed on
26-12-2017

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

Alempana suomeksi

Water, Food and Education

What is the connection? It's obvious really. Education is at the core of opening opportunities for young people everywhere. In Tanzania, the government tries to get every child to primary school. Hungry children can't study and learn, so schools provide a meal. And the water is needed to drink, for cooking and basic hygiene.

But there’s a problem

Imagine a primary school with no water. It's hot, dry and dusty. 400 children have walked to school and will stay there 7 hours. The school will cook them lunch, but there is no water supply. Instead, every day each child brings a few litres in a plastic can, water brought from home or collected somewhere along the way from who-knows-what source. And the lunch is cooked on inefficient, smoky open fires, fed by firewood from a denuded landscape, where families and schools use far more trees than they grow. Many schools in Northern Tanzania exist like this.

It's not hard to fix

Liana and partners in Tanzania have, over the last 10 years, found that it is possible to help with these problems using simple, effective and locally provided means. A tank to capture and store rainwater can provide much of a school's water needs. An efficient, smokefree stove makes cooking cleaner, healthier and use much less wood. Water recycled from washing can irrigate a tree nursery and growing trees. It works!

And not only does it improve schools, each of the ideas is relevant to the families of schools children, who try out the same at home - with a bit of help.

Have a look at the pictures and stories here. A simple video showing tank and stove building is here.

We have the teams of trained builders and trainers in place and schools ready to take part. In Rombo District north-east of Kilimanjaro alone there are at least 50 schools in need of this help.

Make it happen

The holdup in bringing these simple solutions to more schools is also simple: money.

Though built locally, a 30,000 litre tank does not come cheap. The costs are mainly materials, plus transport and the builders' time. Schools contribute 15% of the cost to demonstrate commitment. If we can raise another 800 euro then we have enough for a tank. 200 euro plus 15% from the school pays for a stove.

In this campaign we are raising funds only for the next five schools - 5000 euro in total. When we have completed with these, we will continue with the next schools.

100% of the funds raised here go to tank and stove building, none on administration.


Thank you for joining us in this effort

As a small thank you and recognition of your support, your name can be put on the tank or stove you support. We will send you a picture of the finished construction.

If you want more information about this campaign or other work of Liana then please look at the website or contact us.


In Finnish...

Vesi, ruoka ja koulutus

Mikä näitä yhdistää? Se on ehkä itsestään selvää. Koulutus avaa mahdollisuuksia nuorille kaikkialla. Tansaniassa valtio pyrkii saamaan kaikki lapset kouluun. Nälkäiset lapset eivät pysty oppimaan, joten koulu tarjoaa ruoan. Vettä tarvitaan ruoan keittämiseen, juomiseen ja hygieniaan.

Mutta tässä se ongelma onkin

Kuvittele koulu ilman vettä. On kuumaa, kuivaa ja pölyistä. Neljäsataa lasta on kävellyt kouluun, jossa he viettävät seitsemän tuntia. Koulu keittää heille lounaan, mutta kouluun ei tule vettä. Sen sijaan joka päivä jokainen lapsi tuo kouluun muutaman litran vettä kanisterissa. He tuovat sen kotoa tai noutavat sen jostakin matkan varrelta. Lounas keitetään savuttavalla avotulella polttopuulla. Polttopuu kerätään ympäristöstä, josta jo kaikki suuret puut on kaadettu. Perheet ja koulut käyttävät paljon enemmän puuta kuin istuttavat. Tällaista on monen koulun arki Pohjois-Tansaniassa.

Mutta ongelmaan on ratkaisu

Liana kumppaneineen on viimeisen kymmenen vuoden aikana löytänyt yksinkertaisia, tehokkaita ja paikallisin voimin toteutettuja ratkaisuja näihin ongelmiin. Vesitankki, joka kerää sadeveden katoilta, voi täyttää suuren osan koulun vesitarpeesta. Tehokas savupiipullinen hella tekee keittämisestä puhtaampaan ja terveellisempää, ja se kuluttaa mahdollisimman vähän polttopuuta. Pesuvedet voi kierrättää taimitarhalle ja siten kasvattaa puita myös kuivilla alueilla.

Eivätkä nämä keinot rajoitu vain kouluihin. Jokainen idea on relevantti myös lasten kotona, jossa niitä voi soveltaa – pienellä ulkopuolisella avulla.

Katso kuvia ja lisätietoa tästä. Ja tässä on video tankkien ja hellojen rakentamisesta.

Mitä voin tehdä?

Syy sille, ettei näitä yksinkertaisia ratkaisuja ole vielä voitu viedä useammille kouluille on myös yksinkertainen: raha.

Vaikka vesitankit ovatkin paikallisesti rakennettuja, ne eivät ole halpoja. Hinta koostuu materiaaleista, materiaalien kuljetuksesta ja rakentajien työkustannuksista. Koulut kattavat 15% hinnasta osoittaakseen sitoutumisensa. Jos me keräämme 800 euroa, koossa on tarpeeksi yhtä vesitankkia varten. 200 euroa plus koulun maksama 15% riittää hellan rakentamiseen.

Tässä kampanjassa keräämme varoja vain seuraaville viidelle koululle – 5000 euroa yhteensä. Kun olemme auttaneet näitä kouluja, jatkamme sitten seuraaviin kouluihin.

100% kerätyistä varoista käytetään vesitankkien ja hellojen rakentamiseen, ei yhtään hallintokuluihin.

Kiitos, että liityt joukkoomme auttamaan

Pienenä kiitoksen osoituksena ja tunnustuksena saat nimesi rahoittamaasi vesitankkiin tai hellaan. Lähetämme sinulle myös kuvan valmiista tankista tai hellasta.

Jos haluat lisäinformaatiota tästä kampanjasta tai Lianan työstä, katso nettisivujamme tai ota yhteyttä.

    {{ giver.full_name}}

    {{ giver.created_at }}
    {{ currencyConversion(giver.currency) }}

    {{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


    Offline donation

Team Members

Ric Coe

Anenmose Maro

Atanas Ndanu

Eija Soini

Eija Soini

Loading...