Water tanks, stoves, hand washing and land care in Tanzania

By Liana

Campaign Completed on
01-04-2019

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

Alempana suomeksi

Water & Hygiene, Land & Firewood

Water is the basis of life. If you are farming and trying to make a living from land, water determines what you can do. At home or at school, water is needed for drinking, preparing food and keeping clean. Even something as simple as growing a tree - for firewood, perhaps - needs water. 

In the dry lowlands around Kilimanjaro in northern Tanzania many people live and stuggle with the water challenge. There is very little organised water supply so everyone depends on rain. The rain is limited to two short wet seasons. When it comes it can be destructively heavy - fields get washed away. But a few days later there is again a shortage of water and children carry it to school and farms dry up.

Cutting trees for firewood adds to the environmental problems. The traditional cooking fires use firewood inefficiently. Firewood is collected from bushlands from where all bigger trees have already been felled. And there is no tradition of replanting. 

Making a difference

Liana and partners in Tanzania have, over the last 12 years, found that it is possible to help with these problems using simple, effective and locally provided means. The team of builders that was trained in Liana's initial project is still committed, is expanding and is eagre to continue. 

A tank to capture and store rainwater can provide much of a school's water needs.  An efficient, smokefree stove makes cooking cleaner, healthier and use much less wood. School hand washing facilities help with basic hygeniene. Water recycled from washing can irrigate a tree nursery and growing trees. It works!

In 2018 alone:

 • About 500 more children got water at their school so they don’t need to carry it there every day.
 • Eleven more schools had a proper stove built so firewood usage has dropped by 50 to 75%.
 • In these schools about 2500 children have seen what difference it makes to use a proper stove compared to the three-stone fire: no more indoor smoke, less firewood used, quicker cooking, a safer kitchen.
 • In five more schools about 1500 children got a hand washing place near toilets for the first time in their lives.
 • Schools have started to grow trees using water recycled from washing.

Find out more about all this work by reading the regular Liana blogs.

The work continues and expands

These very positive results with tanks, stoves, hand washing and tree planting are in  Rombo District of Tanzania. There is a demand to do more there and to expand to new areas. There is an endless line of needy schools. 

In addition, one community has started to reverse the severe degradation of their fields caused by heavy rain removing soil and creating gullies. The idea is to protect the land, keep the water where it can be used for crop production and rehabilitate the gullies.  Methods of doing this have been demonstrated but it requires expertise and hard, collective effort to put them into practice.

Make it happen

The holdup in bringing these simple solutions to more communties is also simple: money.

During 2018, individuals contributed more than 5000 Euros through Liana to build tanks, stoves and handwashing facilities. All of this was used for work on the ground in Tanzania, none of it for administration.  

In addition, Liana received a small grant of 2000 Euro to start the work with one community on land rehabilitation, that is, stopping erosion gullies and helping farmers terrace their land. We have no other institutinal support or core funders. All the work is supported by these modest but important contributions.

Though built locally, a 30,000 litre tank does not come cheap. The costs are materials, plus transport and the builders' time.  Schools contribute 15% of the cost to demonstrate commitment.

 • If we can raise another 800 Euros then we have enough for a tank.
 • 200 Euros plus 15% from the school pays for a stove.
 • 50 Euros plus 25% from the school pays for two  hand washing facilities, one near girls' the other near boys' toilets.

The main costs of land rehabilitation are materials, tools, and time from local trainers. The hard labour is provided by communities.  If we can raise 2000 Euros we have enough to start work in another area.


Thank you for joining us in this effort

As a small thank you and recognition of your support, your name will be put on the tank or stove you support.  We will send you a picture of the finished construction, along with newsletters and pictures on land restoration work.

If you want more information about this campaign or other work of Liana then please look at the website or contact us.


In Finnish...

Vesi & Hygienia, Maa & Polttopuu

Vesi on elämän perusta. Jos olet viljelijä ja yrität saada toimeentulosi maasta, vesi määrää suurelta osalta mitä voit tehdä. Kotona tai koulussa, vettä tarvitaan juomiseen, ruuanlaittoon ja puhtaana pysymiseen. Niinkin yksinkertainen asia kuin puun istutus – vaikkapa polttopuuksi – vaatii vettä.

Kuivilla alangoilla Kilimanjaron juurella Pohjois-Tansaniassa monet elävät jatkuvasti veden vähyyden tuoman haasteen kanssa. Alueella on hyvin vähän järjestettyä vesihuoltoa, joten elämä on riippuvaista sateista. Sateet taas rajoittuvat kahteen lyhyeen sadeaikaan. Kun sade sitten tulee, se on usein niin rajua, että se vie mennessään peltojen mullat. Muutaman päivän päästä on taas vesipula ja lapset kantavat vettä kouluun ja viljelysmaat kärsivät kuivuudesta.

Puiden hakkaaminen polttopuuksi lisää ympäristöongelmia. Perinteiset keittotulet käyttävät suuret määrät polttopuuta. Polttopuu kerätään pensasmailta, joista kaikki isot puut on jo hakattu. Eikä alangoilla ole totuttu istuttamaan puita.

Mutta ongelmiin on ratkaisuja

Liana kumppaneineen on viimeisen kahdentoista vuoden aikana löytänyt yksinkertaisia, tehokkaita ja paikallisin voimin toteutettuja ratkaisuja näihin ongelmiin. Rakentajatiimi, joka koulutettiin jo Lianan ensimmäisissä hankkeissa on edelleen sitoutunut ja innokas, ja se laajenee kun uusia henkilöitä koulutetaan. 

Vesitankki, joka kerää sadeveden katoilta, voi täyttää suuren osan koulun vesitarpeesta. Tehokas savupiipullinen hella tekee keittämisestä puhtaampaan ja terveellisempää, ja se kuluttaa mahdollisimman vähän polttopuuta. Koulujen käsienpesupaikat auttavat perushygieniassa. Pesuvesien kierrättäminen mahdollistaa taimitarhan kastelemisen ja puiden istuttamisen. Se toimii!

Vuonna 2018 pelkästään:

 • Noin 500 lasta sai vesitankin kouluun, joten heidän ei tarvitse kantaa vettä joka aamu koulumatkallaan
 • Yksitoista koulua rakensi kunnon hellan, joten näiden koulujen polttopuun käyttö väheni 50-75%
 • Näissä kouluissa noin 2500 lasta on nähnyt muutoksen minkä kunnon hella saa aikaan verrattuna kolmen kiven keittotuleen: ei savua keittiössä, polttopuuta kuluu vähemmän, nopeampi keittoaika, turvallisempi keittiö.
 • Kouluissa on alettu kasvattaa puita käyttäen kierrätettyä pesuvettä

Lue lisää tältä blogisivustolta. 

Työ jatkuu ja laajenee

Positiiviset tulokset vesitankeista, helloista, käsienpesusta ja taimista ovat Pohjois-Tansanian Rombosta. Tarvetta on vielä Rombossakin, mutta haluamme siirtyä myös uusille alueille. Tarvitsevia kouluja on loputtomiin. 

Näiden lisäksi yksi yhteisä on nyt aloittanut viljelymaidensa maaperän eroosion pysäyttämisen. Rankat sateet huuhtovat pintamullan mennessään ja kaivertavat rotkoja. Tarkoitus on pitää multa pelloilla ja imeyttää sadevesi pellon syviin multakerroksinterassein terassoimalla pellot, ja korjata rotkot. Metodit ovat hyvin tunnettuja, mutta käytännön toteutus vaatii tietoa ja taitoa, ja yhteisön yhteisen työskentelyn onnistuakseen. 

Mitä voin tehdä?

Syy sille, ettei näitä yksinkertaisia ratkaisuja ole vielä voitu viedä useammille kouluille ja yhteisöille on myös yksinkertainen: raha. 

Vuonna 2018 yksittäiset lahjoittajat lahjoittivat yli 5000 euroa Lianan kautta vesitankkeihin, helloihin ja käsienpesupaikkoihin. Kaikki tämä käytettiin työhönTansaniassa, ei yhtään hallintoon.

Lisäksi Liana sai apurahan aloittaakseen työn yhden yhteisön parissa viljelymaiden eroosiotuhojen korjaamiseksi. Käytännössä tämä on eroosiorotkojen patoamista ja viljelijöiden opastamista viljelymaiden terrassoinnissa. Meillä ei ole mitään muuta julkista tukea. Kaikki työ tehdään näiden määriltään ehkä vaatimattomien mutta hyvin tärkeiden lahjoitusten avulla.

Vaikka vesitankit ovatkin paikallisesti rakennettuja, ne eivät ole halpoja. Hinta koostuu materiaaleista, materiaalien kuljetuksesta ja rakentajien työkustannuksista. Koulut kattavat 15% hinnasta osoittaakseen sitoutumisensa. 

 • Jos me keräämme 800 euroa, koossa on tarpeeksi yhtä vesitankkia varten.
 • 200 euroa plus koulun maksama 15% riittää hellan rakentamiseen.
 • 50 euroa plus koulun 25% riittää kahteen käsienpesupaikkaan, yksi tyttöjen ja toinen poikien vessojen läheisyyteen.  

Kustannukset viljelymaiden eroosiotuhojen korjaamisessa koostuvat materiaaleista, työkaluista ja paikallisten kouluttajien ajasta. Kovan fyysisen työn tekevät viljelijät itse. Jos saamme kerätyksi 2000 euroa, voimme aloittaa työn uudella alueella.

Kiitos, että liityt joukkoomme auttamaan

Pienenä kiitoksen osoituksena ja tunnustuksena saat nimesi rahoittamaasi vesitankkiin tai hellaan. Lähetämme sinulle myös kuvan valmiista tankista tai hellasta, ja uutiskirjeitä ja kuvia

Jos haluat lisäinformaatiota tästä kampanjasta tai Lianan työstä, katso nettisivujamme tai ota yhteyttä.

  {{ giver.full_name}}

  {{ giver.created_at }}
  {{ currencyConversion(giver.currency) }}

  {{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


  Offline donation

Team Members

Ric Coe

Anenmose Maro

Eija Soini

Loading...