Oameni Pentru Oameni Împotriva COVID-19 / People for people

By Initiațiva Impreuna Impotriva COVID-19

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

Română ( English below, Hа Pусском ниже)

În pandemia de COVID-19 este important să #stămacasă și să fim solidari. Suntem o rețea de voluntari și voluntare în Republica Moldova, care îi ajută pe cei din zona de risc, în parteneriat cu APL-urile din toată țara.

Sarcina principală este de a oferi voluntar asistență categoriilor de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire cu Covid-19. Facilităm aprovizionarea cu produse alimentare, medicamente și alte materiale indispensabile, sau, simplu, comunicăm cu persoanele de care avem grija și păstrăm #distanțasocială.

Cum funcționează?

 Persoanele care au nevoie de ajutor telefonează la Linia Verde pentru 

 • sanatate 0 800 00080 și 
 • asistență socială 0 800 00090.

Centru de apel recepționează cererile, înregistrează și coordonează solicitările parvenite, voluntari la rândul lor preiau aceste solicitări și, în cel mai scurt timp posibil, realizează sarcina de aprovizionare.

Printre grupele de persoane care pot beneficia de aceste tip de ajutor, se numără:

 • Persoanele vârstnice;   
 • Persoanele cu necesități speciale;
 • Persoane în dificultate, cu necesități urgente;
 • Persoanele aflate în izolare la domiciliu.

Din banii colectați  vom asigura și facilita aprovizionarea cu medicamentele, produsele alimentare și de igienă pentru persoanele care au nevoie. Vom asigura transparența deplină a cheltuielilor prin postări regulate și rapoarte financiare.

Împreună putem depăși această criză.  Dacă dorești să te alături echipei de voluntari ai Inițiativei Împreună Împotrivă COVID-19, completează formularul aici  -  http://bit.ly/2WmrIMi Iar dacă ști persoane care au nevoie de ajutor, te rugăm să ne scrii un mesaj pe pagina de facebook aici - https://bit.ly/2QHv8FL  sau să ne apelezi la Linia Verde  0 800 00090. 

Vă mulțumim pentru implicare și contribuțiile aduse.

Uniți suntem mai puternici!

_____________________________________________________________________________________

ENGLISH

In the context of COVID-19, it is important to #StayHome and show solidarity. We are a network  of volunteers in Republic of Moldova, helping at risk groups of people, in partnership with The Public Local Authorities.

The  main goal is to provide voluntary assistance to the categories of people at high risk of becoming infected with COVID - 19. We facilitate the supply of food, medicine, and other indispensable materials. Moreover, we inform and advise people to take all the necessary measures to prevent the spread of the COVID - 19.


How does it work?

People who require assistance can reach THE GREEN LINE for:

 • Health 080000080
 • Social Assistance 080000090

The Call Center receives the requests, registers, and coordinates the received requests. The requests are passed on to the volunteers, who, as soon as possible carry out the supply task. 

The groups of people benefiting from this are:

 • Elderly people 
 • People with special needs
 • People in solitary confinements at home

With the funds collected, we will ensure and facilitate the supply of medicine, food, and hygiene products for people in need. We guarantee full transparency of expenditure through regular posts and financial reports. 

Together, we can overcome this crisis. If you would like to join the network of volunteers with “Together Against COVID-19” Initiative, you can fill out this FORM:  http://bit.ly/2WmrIMi

If you know anyone in need of help, please reach out to us via Facebook here  https://bit.ly/2QHv8FL or you could call us at The Green Line 080000090


Thank you for your involvement and contributions.

Together, we are stronger!

__________________________________________________________________________________

[Русский]

Во время пандемии коронавируса нового типа COVID-19 очень важно быть солидарными и #оставатьсядома. Мы представляем сеть волонтёров и вместе со Службой Социальной Помощи помогаем людям в группе повышенного риска заражения коронавирусом.

Наша главная задача - добровольно предоставлять помощь тем людям, которые относятся к группе повышенного риска заражения коронавирусом нового типа Covid-19. Мы привозим продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи, или мы можем просто поговорить с теми людьми, которым помогаем, и проверить их самочувствие; и что важнее всего – соблюдаем #социальнуюдистанцию.


Если Вам нужна помощь, звоните по номерам Зелёной Линии 

 • по вопросам здоровья - 0 800 00080 
 • по вопросам социальной помощи - 0 800 00090.

Колл-центр принимает звонки, регистрирует и распределяет полученные запросы между волонтерами, которые, в свою очередь, по возможности в сжатые сроки выполняют поставленные задачи. 


Данной помощью могут воспользоваться люди, относящиеся к нижеперечисленным категориям:

   

 • Пожилые люди;
 • Люди с особыми потребностями;
 • Люди, находящиеся в трудном положении, в неотложной нужде;
 • Люди в изоляции дома.                                                                  

Из собранных средств мы можем купить медикаменты, продукты питания и гигиенические продукты для нуждающихся. Все средства потраченные из собранных денег будут прозрачно отражены в постах и финансовых отчетах в социальных сетях. 

Вместе мы сможем преодолеть создавшийся кризис. Если Вы готовы присоединиться к нашей команде волонтеров инициативы “Вместе против COVID-19”, заполните заявку по ссылке  - http://bit.ly/2WmrIMi 

Если Вы знаете нуждающихся в нашей помощи людей, напишите нам сообщение на странице в Фэйсбуке  - https://bit.ly/2QHv8FL  или позвоните нам по номеру Зелёной Линии   0 800 00090. 

Благодарим Вас за участие и вклад! Вместе мы сильнее!

  {{ giver.full_name}}

  {{ giver.created_at }}
  {{ currencyConversion(giver.currency) }}

  £{{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


  Offline donation

Team Members

Ecaterina Nemerenco

Ion Brinzila

Jazgul Orozov

Loading...