Oameni fără case. Case fără oameni.

By Coliba Albastră

Campaign Completed on
29-05-2020

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

На русском ниже.
English below.
***
Oameni fără case. Case fără oameni.

(Susținem persoanele fără adăpost din Moldova).


Pandemia coronavirusului de tip nou și măsurile drastice luate de guvern îi afectează cel mai mult pe cei mai vulnerabili dintre noi.

Unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din Republica Moldova sunt oamenii fără adăpost. Pe lângă persoanele în vârstă (care sînt unul din grupurile de risc) sau persoanele cu mobilitate redusă, mai există o categorie de oameni expuși la risc, dar care este trecută cu vederea. Inițiativa Coliba Albastră vine în sprijinul persoanelor care sunt lipsite și de ultimul refugiu pe timp de pandemie: o casă.

Pandemia COVID-19 ne afectează pe toți: ne limitează libertatea de mișcare, cea de a ne vedea cu oamenii dragi, ne impune să lucrăm de la distanță sau să ieșim în concediu pe cont propriu, ne pune în pericol sănătatea și securitatea.

Pandemia ne izolează în case și ne este greu.

Dar chiar și în aceste clipe nu putem să uităm că sînt și alți oameni cărora le e și mai greu. Cantinele sociale care le ofereau anterior hrană s-au închis. Spațiile publice - parcuri, scuaruri - în care aceste persoane își cîștigau o mică existență (de exemplu prin pescuit) și unde puteau să înnopteze - sînt acum patrulate și închise. Micile ”afaceri” - comerțul cu carton, sticlă și altele, munca ocazională la șantierele de construcții - nu mai sînt disponibile.

Tot din cauza carantinei aceștia nu au acces la apă potabilă și facilități de duș pentru spălat.

Oamenii străzii nu pot supraviețui cînd orașul e blocat și cînd orășenii se închid în case și se izolează de oraș.

Problema oamenilor fără adăpost în Chișinău e una mai veche, cu zeci și zeci de ani de inacțiune. Statul a lăsat tot mai mult problema pe seama altor actori - biserici, grupuri de binefacere. Unicul centru public de găzduire a persoanelor fără adăpost are o capacitate foarte redusă de găzduire și nu e orientat spre rezolvarea problemelor persoanelor fără casă (găsirea unor locuri de muncă, instruiri, etc).

Aceste probleme nu vor fi rezolvate, evident, pe timp de pandemie. Dar trebuie rezolvate imediat ce ieșim din aceasta cu bine.

Primordial și crucial acum pentru aceste persoane este SUPRAVIEȚUIREA.

Grupul de Inițiativă COLIBA ALBASTRĂ a distribuit încă din primele zile ale pandemiei produse alimentare (prînzuri calde) și produse de primă necesitate (medicamente, produse de igienă). Începând cu marți, 24 martie, am livrat peste 50 de prînzuri zilnic la mai multe grupuri de persoane fără adăpost. La moment, livrăm 100 de prânzuri calde beneficiarilor noștri.

Acestea însă sînt insuficiente, 100 de porții nu acoperă întreaga populație de persoane fără adăpost a municipiului Chișinău (care este cel puțin de ordinul a cîteva sute de oameni).

Prin această campanie dorim să acoperim următoarele necesități ale oamenilor fără adăpost pe perioada pandemiei:

 • Hrană
 • Apă potabilă
 • Produse de igienă.
 • Medicamente de primă necesitate.

Să fim solidari cu Toți oamenii!

Să fim solidari cu persoanele fără adăpost!Campanie organizată de grupul de inițiativă COLIBA ALBASTRĂ*.


*COLIBA ALBASTRĂ e o metaforă care simbolizează cerul - unicul acoperiș al oamenilor fără adăpost.


Grupul de Inițiativă COLIBA ALBASTRĂ este compus din Ion Andronache, Andrei Lutenco, Lilia Nenescu, Jazgul Orozov, Ana Popa, Lilian Severin, Alina Andronache, Vitalie Sprînceană și alții/altele.

P.S. Dacă doriți să faceți donații prin intermediul PayPal, trimeți contribuția pe următorul account: vitalie.sprinceana@gmail.com

Pentru a urmări activitatea noastră zilnică, accesați următorul link:
https://www.facebook.com/coliba.albastra

***

Люди без дома. Дома без людей.

(Поддержим бездомных в Молдове).


Из-за пандемии коронавируса нового типа и радикальных мер принимаемых правительством сильнее всего страдают наиболее уязвимые из нас.


Одна из самых уязвимых групп людей в Молдове - бездомные. Наряду с пожилыми людьми (которые входят в группу риска) и людьми с ограниченными возможностями, существует еще одна категория людей подверженных риску, которую у нас принято не замечать. Инициатива «COLIBA ALBASTRĂ» (Голубой шалаш) поддерживает тех, кто остался без последнего убежища во время пандемии - без дома.


Пандемия COVID-19 повлияла на всех нас: она ограничивает нашу свободу передвижения, лишила нас возможности видеться с близкими, вынуждает работать удаленно или уйти в отпуск за свой счёт, ставит под угрозу наше здоровье и безопасность.


Пандемия заставила нас самоизолироваться дома, и это нам даётся нелегко.


Но даже в такие моменты важно помнить, что есть люди, которым приходится ещё труднее. Социальные столовые, которые раньше кормили бездомных, закрыты. Общественные места - парки, скверы - которые помогали этим людям прокормиться (например, рыбалкой), и где они могли переночевать - теперь патрулируются и закрываются. Подработка вроде сдачи картона, стеклотары, временная работа на стройках - всё это сейчас недоступно.


Из-за карантина у бездомных нет доступа даже к питьевой воде, и у них нет возможности помыться.


Люди улиц не могут выжить в режиме, когда город закрыт, а горожане заперты в домах и изолированы от города.


Проблема бездомных в Кишиневе - одна из самых старых, усугублённая десятками лет бездействия. Государство всё чаще оставляло ее на откуп другим: церквям, благотворительным группам. Единственный общественный центр жилья для бездомных способен принять очень ограниченное число людей, и не ориентирован на решение их проблем (поиск работы, обучение и т.д.).


Очевидно, эти проблемы не будут решены и во время пандемии. Но они требуют немедленного решения сразу после того как мы с ней справимся.


Сейчас первостепенно важной задачей для этих людей становится ВЫЖИВАНИЕ.


Инициативная группа «COLIBA ALBASTRĂ» с первых дней пандемии старается помочь бездомным: раздаёт еду (горячие обеды) и средства первой необходимости (лекарства, средства гигиены). Начиная со вторника 24 марта мы ежедневно доставляли более 50 обедов различным группам бездомных.


До сих пор обеды готовились и предоставлялись бесплатно рестораном Mezzo в Кишиневе.


Тем не менее этого недостаточно. 50 порций, которые может приготовить Mezzo, не покрывают все население бездомных жителей муниципия Кишинэу (которое по самым скромным подсчётам составляет несколько сотен человек).


С помощью этой кампании мы хотим покрыть следующие потребности бездомных во время пандемии:


 • Питание
 • Питьевая вода
 • Средства гигиены
 • Лекарства первой необходимости


Давайте помогать друг другу!

Давайте поможем людям без дома!


Кампания организована инициативной группой «COLIBA ALBASTRĂ»*.


* «COLIBA ALBASTRĂ»/ Голубой шалаш - это метафора, символизирующая небо - единственная крыша над головой у людей без дома.


В инициативную группа COLIBA ALBASTRĂ входят:

Ion Andronache, Andrei Lutenco, Lilia Nenescu, Jazgul Orozov, Ana Popa, Lilian Severin, Alina Andronache, Vitalie Sprînceană и другие.

***

People without homes. Homes without people.

(Supporting the homeless in Moldova).

The coronavirus pandemics and the severe measures taken by the Government are affecting everyone but not in the same way. Some - the elderly, people with diabetes and other diseases, people with reduced mobility, single parents - are being hurt to a larger extent than others.

Probably the community that is affected the most is the homeless people.

The initiative ”Blue Hut” aims to help the people that lack the ultimate refugee place in times of pandemics: a home.

Of course, the COVID-19 pandemic is affecting all of us: it is limiting our freedom of movement, our freedom to see our relatives and friends, it forces us to work at distance or to stay home on unpaid leave, it threatens our health and safety.
The pandemic forces us to stay home and this is difficult.

But even in these moments we should not forget that there are people for which the situation is even worse. The homeless.

The cantines that used to prepare food for them are closed now. Public spaces - parks, squares, streets, plazas - where these people could earn some living (from fishing, for example) and find shelter for the night - are now surveilled and closed. The ”small businesses” - selling paperboard and glass, work at construction sites - are not available anymore during the pandemic.

Also because of the pandemic the homeless lack access to drinkable water and to shower/laundry facilities.

The homeless cannot survive when the city is in quarantine and when the city dwellers lock themselves up in their homes.

The homeless problem in Chisinau has a longer history, dating years back of total lack of support from the state. The state left the homeless responsibility to other, private, actors - churches, charity initiatives. The only public center for hosting the homeless people has a very limited capacity and it doesn’t aim to solve structurally the problems of homeless people (delivering workshops, supporting them to find jobs etc.).

These problems cannot be solved, of course, during the pandemic. But they will have to be solved once the pandemic and the quarantine is over.

At the moment, for these people, the most important thing is TO SURVIVE.

The initiative ”Blue hut” has delivered, starting from the first days of the quarantine, food (hot lunches), medicine, water and warm clothes to homeless persons in Chișinău. Starting from Tuesday, March 24, we delivered around 50 lunches, prepared by the Mezzo restaurant, on a daily basis to various groups of homeless in various locations in the city.

Beginning Monday, March 31, we are delivering daily around 75 lunches, prepared by Trattoria della Nonna.

This is, of course, not enough and it does not cover all the needs of the hundreds of homeless people of the city.
This is why we are starting this crowdfunding campaign.
The campaign aims to collect funds to cover the following needs:

 • Food
 • Drinking water
 • Hygienic products
 • First aid medicine

Let’s show solidarity to All Humans!

Let’s show solidarity to homeless people.


The campaign is organized by the initiative BLUE HUT*

*BLUE HUT is a metaphor which symbolizes the sky - the only roof of the homeless people.

The members of the Blue Hut are: Ion Andronache, Andrei Lutenco, Lilia Nenescu, Jazgul Orozov, Ana Popa, Lilian Severin, Alina Andronache, Vitalie Sprînceană and others.

P.S. If you want to make a donation with PayPal, you can do it on the following account: vitalie.sprinceana@gmail.com

Follow our daily activities on our facebook page:

https://www.facebook.com/coliba.albastra  {{ giver.full_name}}

  {{ giver.created_at }}
  {{ currencyConversion(giver.currency) }}

  {{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


  Offline donation

Team Members

Coliba Albastră

Ana Popa

Andrei Lutenco

Ion Andronache

Lilia Nenescu

Vitalie Sprânceană

Loading...